Een nieuw hoofdstuk

Food Vision 2027

Bij Vermaat zetten we ons sinds jaar en dag in om de wereld van eten en drinken gezonder, duurzamer en socialer te maken. Meer dan tien jaar geleden zijn we begonnen met ons programma Maatschappelijk Bewust Ondernemen en in 2018 werd dit onze Food Vision 2022. In de afgelopen jaren hebben we mooie stappen gemaakt, maar we zien ook dat er nog veel te winnen valt. Voor de komende vijf jaar hebben we opnieuw ambitieuze doelen opgesteld en die vastgelegd in onze Food Vision 2027.

Let’s cater for the future together!

Vanuit het hart van onze organisatie zetten we ons elke dag opnieuw in om stappen vooruit te maken richting een betere wereld van eten en drinken. Binnen drie pijlers people, product en planet ontwikkelen we praktische programma's waarmee we maatschappelijke impact maken en verbeteren op gezondheid en duurzaamheid. Omdat we weten dat we samen veel verder komen, staat partnership centraal in onze Food Vision 2027. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om met ons samen te werken, oftewel Let’s cater for the future together! We denken namelijk dat iedereen kan bijdragen: van onze opdrachtgevers en gasten tot leveranciers en producenten, maar ook NGO's, start-ups, experts, gelijkgestemden, andersdenkenden en natuurlijk onze medewerkers. Doe jij ook mee? Hieronder vertellen we wat we precies willen bereiken.

FV27 together


Drie pijlers en zes doelen

In onze wereld van eten en drinken kunnen we het grootste verschil maken op drie pijlers. Het begint natuurlijk allemaal bij onze mensen, dus onze eerste pijler is People. De tweede pijler is ons Product. We willen onze gasten elke dag weer op een verantwoorde manier laten genieten van eten en drinken. Daarom kijken we met zorg wat we serveren en waar het vandaan komt. Met onze keuzes verminderen we ook de impact op onze aarde, dus Planet is de derde pijler van onze Food Vision 2027. Hieronder vind je per pijler onze ambitie met daarbij per pijler twee focusdoelen. Elk doel draagt bij aan een van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

FV27 pijlers

onze people ambitie

We streven naar een open cultuur waarin iedereen zich welkom voelt en lekker kan werken.

Bij Vermaat zijn we ons bewust van de samenleving waar we onderdeel van zijn. We willen bijdragen aan een cultuur die divers en inclusief is en waarin ieders unieke kwaliteiten gerespecteerd en aangemoedigd worden. Met gelijke kansen voor iedereen. We geven daarin zelf het goede voorbeeld én werken samen om onze doelen te bereiken.


Inclusiviteit
Als Vermaat willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat we naar een cultuur streven waar mensen zich welkom voelen. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat ieders talenten en kwaliteiten een kans krijgen. We geven extra aandacht aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen een plek binnen onze organisatie. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we ons extra in om mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, te helpen actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. We doen dit niet alleen, maar samen met onze opdrachtgevers en partners.


Diversiteit
Wij geloven dat een diverse organisatie een voorwaarde is voor iedereen om te kunnen groeien vanuit eigen kracht én zich thuis te voelen in onze organisatie. Een divers management team verrijkt inzichten en verbetert de kwaliteit van de genomen beslissingen. Daarom streven we naar een gelijk genderevenwicht in het hoger management in 2027. We beseffen ons dat dit slechts een eerste, maar belangrijke stap, naar een diverse organisatie is.


Onze pijler People is gekoppeld aan twee SDG’s waarmee wij bijdragen aan een betere en duurzamere wereld.

SDG 5.5: Verzekeren van volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

SDG 10.2: De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

onze product ambitie

We streven naar positieve impact op het welzijn van onze gasten.

We vinden het belangrijk positief bij te dragen aan de gezondheid en de algehele beleving van onze gasten. Naast het verantwoord inkopen en het serveren van goed eten, geven we actief aandacht aan en helpen we onze gasten bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. We zetten ons bovendien in om de kennis over gezond voedsel binnen en buiten onze organisatie te vergroten.

Gezondheid en welzijn
Gezonde voeding is een cruciaal onderdeel van een samenleving waarin mensen gezond en vitaal zijn. Een gezond voedingspatroon en gewicht verkleint de kans op ziektes en leidt vaak tot een actievere leefstijl. Via de keuzes die wij maken kunnen we een positieve impact maken op de gezondheid van onze gasten. Door gezondere keuzes makkelijker te maken en hierover kennis te delen, helpen we onze gasten gezonder, vitaler en productiever te zijn.


Verantwoord inkopen
Via de keuzes in eten en drinken die we onze gasten dagelijks voorleggen kunnen wij als Vermaat een positieve impact maken op de klimaatcrisis en het huidige voedselsysteem. Met een verantwoord ingekocht assortiment transformeren we de voedselketen, verlagen we de footprint van onze gasten en opdrachtgevers en stimuleren we eerlijke handel. Verantwoord betekent dat we bij het inkopen van producten altijd respect hebben voor een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden voor de mens. Voor de dieren in onze keten richten we ons op de leefruimte, goede voeding en antibioticagebruik. Om de impact op het milieu te verkleinen richten we ons nog meer op seizoensproducten van en uit de Nederlandse bodem. We dragen bij aan de eiwittransitie door het verminderen van het aandeel dierlijke producten.


Onze pijler Product is gekoppeld aan twee SDG’s waarmee wij bijdragen aan een betere en duurzamere wereld.

SDG 2.1: De beschikbaarheid van veilig, voedzaam en voldoende eten het hele jaar rond.

SDG 8.4: Het verbeteren van de efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu.

onze planet ambitie

We streven ernaar om onze impact op de planeet te verlagen.

Bij Vermaat zijn we ons bewust van de impact die we maken op onze planeet met onze keuzes en acties. We bieden onze gasten een onvergetelijke maar verantwoorde horecabeleving en maken hiervoor de juiste keuzes om zo de impact op onze planeet te verminderen.


Afval reduceren
In onze wereld van eten en drinken wordt onnodig veel voedselverspilling en afval gecreëerd. Hierbij dragen wij direct bij aan twee afvalstromen die veel impact hebben op de wereld. We willen deze verspilling en vervuiling tegengaan door dit in de gehele keten te reduceren en samen met onze stakeholders te bepalen hoe we onze reststromen kunnen voorkomen, reduceren of waarde kunnen geven.


CO₂-uitstoot
De aarde warmt op en dit willen we tegengaan. Om dit te doen is het klimaatakkoord opgesteld waarbij het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 te hebben verminderd met 95%. Bij de productie van eten en drinken vindt veel CO₂-uitstoot plaats en deze willen wij verminderen. Daarom zullen wij zowel onze Scope 1 & 2 als onze Scope 3 emissies reduceren. Ons uiteindelijke doel is om in 2045 Net-Zero te zijn en dus geen negatieve klimaatimpact uit te oefenen op onze planeet.


Onze pijler Planet is gekoppeld aan twee SDG’s waarmee wij bijdragen aan een betere en duurzamere wereld.

SDG 12.3: Reductie van de globale voedselverspilling op retail en consumenten niveau en het reduceren van voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketens.

SDG 12.5: Substantiële reductie van afval door preventie, reductie, recycling en hergebruik.

SDG 13.2: Het integreren van klimaat gerelateerde maatregelen in de strategie.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze concrete doelen voor de komende vijf jaar en de concrete stappen die we de komende jaren zullen gaan nemen? Of spreekt Let's cater for the future together! je zo aan dat je wilt samenwerken op een van onze doelen? Neem contact op met Veronique Dries, manager Food Vision van Vermaat.


Alles weten over onze Food Vision 2027 in de praktijk?

Klik hier voor het Food Vision Magazine!

Nieuw: het Vermaat ESG jaarverslag 2022.

Open de publicatie hier.

Hoe krijg je medewerkers weer naar kantoor?

Lees alles over Magnetize!