Trendrapport ziekenhuizen.

Het ziekenhuis als verbinder in het zorglandschap.

Connecting Hospital presentatie docbrown

In de zorg gaat veel veranderen. Het Integrale Zorgakkoord (IZA) moet leiden tot oplossingen voor de discrepantie tussen het (groeiend) aantal zorgbehoevenden en (afnemend) aantal zorgverleners. Daarnaast spelen grote trends zoals kostenbeheersing, technologische innovatie en een stijging van chronische aandoeningen. Ziekenhuisbestuurders staan voor de uitdaging om de verandering aan te sturen in een complex veld van belangen.

Trendrapport The Connecting Hospital

Verandering is noodzakelijk en het IZA geeft richting: meer samenwerking, versterking van de eerstelijnszorg, inzet van technologie en preventie. Uit ons onderzoek is gebleken dat de invulling daarvan nog concreet moet worden; veel ziekenhuizen zitten wat dat betreft in een verkennende fase en zijn op zoek naar hun toekomstige positie en de vormgeving van een organisatie die daarbij past. In het trendrapport The Connecting Hospital bieden we inzicht in trends en de impact ervan en doen we suggesties voor een toekomstbeeld dat aansluit bij deze inzichten. Een ding lijkt hierin zeker, ‘verbinding’ is nodig voor het slagen van de veranderingen: het ziekenhuis als verbinder in zorgnetwerken en tussen mensen en teams.

Connecting Hospitals toekomstbeeld in 7 themas

Het ziekenhuis als verbindend middelpunt

Grote kantoren en bedrijfsverzamelgebouwen hebben eerder veranderingen doorgemaakt die lijken op de veranderingen van ziekenhuizen: toenemende informatisering, meer parttimers, meer beeldschermwerk en meer werken-op-afstand. Ook ziekenhuisorganisaties richten zich nadrukkelijker op team effort, persoonlijke groei, saamhorigheid, well-being. Kortom: op werkgeluk.

Deze veranderingen vragen om een nieuwe visie op hospitality binnen ziekenhuizen. Deze visie bevat de volgende pijlers;

  • Integrale voedingsvisie
  • Hostmanship
  • Engagement
Connecting Hospitals connecting Hospitality

Feel Connected

Uit de uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat we nog volop aan het proberen en verkennen zijn om aan te sluiten op The Connecting Hospital. Elk ziekenhuis heeft z’n eigen uitdagingen, wensen en behoeftes. De inrichting van Connecting Hospitality zal daarom ook bij elk ziekenhuis anders zijn en andere focusgebieden hebben. Gaandeweg ontwikkelen we nieuwe ervaringen en inzichten die helpen bij de vormgeving van The Connecting Hospital. De voortekenen zijn bemoedigend: veel van de genoemde oplossingen worden (deels) in de praktijk al toegepast.

Ontvang het trendrapport

De noodzaak van verandering lijkt niet ter discussie te staan. Maar wat betekent dat voor uw ziekenhuisorganisatie? We praten je graag bij over de bevindingen uit ons trendrapport. De trends en inzichten hebben we verdeeld over 7 thema’s en we nemen je mee in de 12 mogelijke effecten van de integrale Connecting Hospitality aanpak. Wil je het trendrapport ontvangen en met ons aan tafel om onze bevindingen te bespreken? Vul hieronder je contactgegevens in, dan neemt Tessa Riesmeijer contact met je op.


300x500 connecting hospital CTA1

Ja, ik wil het trendrapport ontvangen.

Vul hieronder je gegevens in en ontvang The Connecting Hospital.

Vragen?

Wij staan voor je klaar